OOG VOOR ONZE NAASTEN OOG VOOR ONZE NAASTEN OOG VOOR ONZE NAASTEN OOG VOOR ONZE NAASTEN

IN VOGELVLUCHT

WIE ZIJN WIJ

WAT DOEN WIJ

Stichting Verburg Fonds, oog voor onze naasten!

Stichting Verburg Fonds is een aan De Vries en Verburg Groep gelieerde ANBI, die zich met name richt op het initiëren, stimuleren, steunen en uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, stimulering ondernemerschap, gezondheidszorg en huisvesting. Daarnaast heeft Stichting Verburg Fonds altijd oog voor ad hoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulp­verlening op korte termijn plaats moet vinden.

In Namibië zijn de charitatieve activiteiten van N/a’an kusê onder meer gericht op het verbeteren van het welzijn van de Bushmen, een bevolkingsgroep die niet alleen een minderheid vormt, maar ook achtergesteld en gediscrimineerd wordt.

Met de realisatie van de kerk biedt Stichting Verburg Fonds enkele honderden mensen gelegenheid samen te komen en hun geloof te belijden.

“Where there is love there is life.” Mahatma Gandhi

 

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Verburg Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan Stichting Verburg Fonds worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over de giften die we ontvangen. Iedere schenking komt zo in z’n geheel ten goede aan de projecten en goede doelen van Stichting Verburg Fonds.