28 MRT

Bestuursbezoek aan De Hoop ggz

Stichting de Hoop is een christelijke ggz-instelling die op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen wil helpen tot herstel te komen. Dat herstel vindt plaats op vier gebieden: in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. De Hoop wordt geïnspireerd door de kracht van het Evangelie.

Stichting Verburg Fonds draagt sinds 2022 jaarlijks bij aan de waardevolle zorg die wordt geboden bij de Hoop.

Samen met het directie- en managementteam en de Raad van Toezicht van De Vries en Verburg bezocht het bestuur van Stichting Verburg Fonds op 28 maart 2024 het dorp De Hoop in Dordrecht. We hoorden indrukwekkende ‘Verhalen van Hoop’ van collega en oud-cliënt Evelyn van der Ark en een voormalig bezoeker van het Inloophuis Dordrecht. Ook mochten we een kijkje nemen bij de afdeling dagbesteding van Werkvisie en de drukkerij. Een interessante middag.

STICHTING VERBURG FONDS, OOG VOOR ONZE NAASTEN