Het jaarverslag 2022 van Stichting Verburg Fonds staat nu voor u klaar. Het jaar 2022 is weer een heel bewogen jaar geweest, na de coronacrisis werd de wereld opgeschrikt door een nieuwe ongekende crisis, nu in de vorm van oorlogsgeweld van Rusland jegens Oekraïne. Als bestuur zijn wij dankbaar dat Stichting Verburg Fonds ook dit jaar over middelen beschikte ten behoeve van de medemens en daarmee gestalte kon geven aan de christelijke roeping van naastenliefde.

In februari 2023 is Jan Louis Burggraaf toegetreden tot het bestuur van Stichting Verburg Fonds. Hartelijk welkom!
Jan Louis Burggraaf (1964) is geboren in Rotterdam. Na zijn middelbare school en periode bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers) studeerde Burggraaf nationaal en internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht (Cum Laude). Daarnaast volgde hij onderwijs aan de London School of Economics, the University of Edinburgh en Harvard Law School. Burggraaf werkt, na circa 30 jaar in de advocatuur, sinds begin 2020 als tijdelijk parttime directeur bij Schuiteman M&A – Corporate Finance in Bosch en Duin.

Samen met het directie- en managementteam en bestuur van De Vries en Verburg bezocht het bestuur van Stichting Verburg Fonds donderdag 23 maart 2023 het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens de rondleiding werd er een kijkje genomen in het lab, bij het onlangs aangeschafte en door SVF gefinancierde robotsysteem en de microscopie afdeling waar we informatie kregen over celonderzoek en Bio Imaging. De Vries en Verburg verzorgt al sinds 2003 bouwprojecten voor het Antoni van Leeuwenhoek. Onlangs is er nog een uitbreiding gerealiseerd. Stichting Verburg Fonds draagt financieel bij aan de AVL Foundation.

Het jaarverslag 2021 van Stichting Verburg Fonds staat nu voor u klaar. Klik snel hier voor de PDF-versie.

Vanaf haar oprichting in 2019 draagt Stichting Verburg Fonds bij aan verschillende goede doelen. Zij doet dat vanuit de christelijke roeping om een helpende hand te bieden aan mensen in nood. Sinds 2019 is de urgentie daarvan alleen maar toegenomen. Crisis volgde op crisis. Stichting Verburg Fonds zet zich in om met de haar beschikbare middelen een bijdrage te leveren in het bestrijden van de nood. In dit Jaarverslag worden de visie, missie en organisatie van Stichting Verburg Fonds kort beschreven en vindt u een overzicht van de bestedingen in het jaar 2021. Als bestuur zijn wij dankbaar hoe de middelen die ons zijn toevertrouwd van betekenis kunnen zijn voor de medemens.

STICHTING VERBURG FONDS, OOG VOOR ONZE NAASTEN

Het einde van 2018 komt in zicht en mede dankzij u kunnen we terugkijken op een mooi jaar. Hartelijk bedankt voor het vertrouwen in onze stichting en wij zien uit naar een goede samenwerking in 2019.

Wij wensen u en uw familie gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

OOG VOOR ONZE NAASTEN

Tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober jl. heeft Jan Verburg zijn functie als voorzitter van Verburg Charity Foundation beëindigd. De reden hiervoor is een wijziging in de organisatiestructuur van de groep waarbij Stichting Verburg Fonds toezichthouder wordt van Verburg Charity Foundation. Samen met Johan Graafland (econoom en theoloog en gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen; en als hoogleraar verbonden aan de Tilburg University) en Frank van Hoepen (partner bij Lansigt Accountants en Belastingadviseurs; en actief betrokken bij diverse charitatieve projecten) wordt Jan Verburg bestuurder en voorzitter van deze nieuwe stichting.

Binnen Verburg Charity Foundation is Gerard van den Akker benoemd tot voorzitter (hij was secretaris) en zijn Martin Voorsluijs (uitvoerder bij De Vries en Verburg Bouw) en Frank Noomen (pensioen- en inkomensspecialist en directeur bij Stibbemeyster) toegetreden als nieuwe bestuursleden. Martin wordt samen met Bernhard van Houwelingen verantwoordelijk voor de beoordeling van projectaanvragen. Frank Noomen wordt secretaris en Ton van der Spek blijft penningmeester van Verburg Charity Foundation.

Jan Verburg is de grondlegger van Foundation Burgland Charitas op 6 april 2004 en was vanaf die datum voorzitter van de stichting die in januari 2018 van naam wijzigde naar Verburg Charity Foundation. Tijdens de vergadering van 4 oktober jl. werd Jan ook namens onze partners in Malawi en Mozambique bedankt met deze videoboodschap voor de langdurige en prettige samenwerking en zijn enorme betrokkenheid bij het welzijn van onze partners en de lokale projecten: