De Vries en Verburg wil zich vanuit een christelijke levensovertuiging inzetten om de levensomstandigheden van mensen in Nederland en in derdewereldlanden te verbeteren. Vanuit De Vries en Verburg, Stichting Verburg Fonds en Verburg Charity Foundation ondersteunen we al diverse goede doelen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij De Vries en Verburg werkt en betrokken is bij een goed doel, dit kan aandragen. Ook is het mogelijk om namens het bedrijf actief betrokken te worden bij goede doelen die al worden gesteund.