Jaarverslag 2021 Stichting Verburg Fonds nu online!

Het jaarverslag 2021 van Stichting Verburg Fonds staat nu voor u klaar. Klik snel hier voor de PDF-versie.

Vanaf haar oprichting in 2019 draagt Stichting Verburg Fonds bij aan verschillende goede doelen. Zij doet dat vanuit de christelijke roeping om een helpende hand te bieden aan mensen in nood. Sinds 2019 is de urgentie daarvan alleen maar toegenomen. Crisis volgde op crisis. Stichting Verburg Fonds zet zich in om met de haar beschikbare middelen een bijdrage te leveren in het bestrijden van de nood. In dit Jaarverslag worden de visie, missie en organisatie van Stichting Verburg Fonds kort beschreven en vindt u een overzicht van de bestedingen in het jaar 2021. Als bestuur zijn wij dankbaar hoe de middelen die ons zijn toevertrouwd van betekenis kunnen zijn voor de medemens.

STICHTING VERBURG FONDS, OOG VOOR ONZE NAASTEN