27 JUN

Jaarverslag 2022 Stichting Verburg Fonds nu online!

Het jaarverslag 2022 van Stichting Verburg Fonds staat nu voor u klaar. Klik hier voor de PDF-versie.

Het jaar 2022 is weer een heel bewogen jaar geweest. Aanvankelijk leek het erop dat na twee jaren van een ongekende wereldwijde crisis door de coronapandemie er een periode van herstel zou aanbreken. Maar voordat 2022 nog maar goed en wel was begonnen, werd de wereld opgeschrikt door een nieuwe ongekende crisis, nu in de vorm van oorlogsgeweld van Rusland jegens Oekraïne. De grote nood in Oekraïne had gevolgen voor de besteding van de hulp van Stichting Verburg Fonds. Het grootste deel van de bijdrage van de stichting richtte zich, evenals voorgaande jaren, op de nood in arme landen in het zuiden van Afrika, die naast de nasleep van de coronacrisis nu ook getroffen werden door hogere voedselprijzen. Maar naast voortgaande steun aan bestaande partners in Afrika heeft Stichting Verburg Fonds ook altijd oog voor (urgente) humanitaire noden, waar hulp­verlening op korte termijn geboden is. In dat kader heeft de stichting dit jaar ook een substantiële financiële bijdrage geleverd aan de lediging van de grote nood waaronder de bevolking in Oekraïne zucht als gevolg van de agressie van Rusland.

Alhoewel tegelijk het besef zich opdringt dat ondanks de geboden hulp de nood hoog blijft, zijn wij als bestuur dankbaar dat Stichting Verburg Fonds ook dit jaar over middelen beschikte ten behoeve van de medemens en daarmee gestalte kon geven aan de christelijke roeping van naastenliefde. Een liefde die radicaal werd betoond in het leven van onze Heiland, Jezus Christus.

Bestuur Stichting Verburg Fonds

STICHTING VERBURG FONDS, OOG VOOR ONZE NAASTEN