2024

Jaarverslag 2023 Stichting Verburg Fonds nu online!

jun 25

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2023. Ook in dit jaar kon Stichting Verburg Fonds een aanzienlijke groei in haar bijdragen aan veel goede projecten in Afrika, Nederland en andere delen van de wereld realiseren. Als bestuur van Stichting Verburg Fonds zijn wij doordrongen van het feit dat al het werk dat onze stichting mag doen, hoewel impactvol, slechts aanzetten naar een rechtvaardiger leven op kleine schaal. We nodigen u uit een kijkje te nemen in het jaarverslag over 2023!

Bestuursbezoek aan De Hoop ggz

mrt 28

Stichting Verburg Fonds is sinds 2022 verbonden aan Stichting de Hoop d.m.v. een meerjarige ondersteuning aan de waardevolle zorg die wordt geboden bij de Hoop. Samen met het directie- en managementteam en de Raad van Toezicht van De Vries en Verburg bezocht het bestuur van Stichting Verburg Fonds op 28 maart 2024 het dorp De Hoop in Dordrecht. We hoorden indrukwekkende ‘Verhalen van Hoop’ en mochten een kijkje nemen bij de afdeling dagbesteding van Werkvisie en de drukkerij.

2023

Jaarverslag 2022 Stichting Verburg Fonds nu online!

jun 27

Het jaarverslag 2022 van Stichting Verburg Fonds staat nu voor u klaar. Het jaar 2022 is weer een heel bewogen jaar geweest, na de coronacrisis werd de wereld opgeschrikt door een nieuwe ongekende crisis, nu in de vorm van oorlogsgeweld van Rusland jegens Oekraïne. Als bestuur zijn wij dankbaar dat Stichting Verburg Fonds ook dit jaar over middelen beschikte ten behoeve van de medemens en daarmee gestalte kon geven aan de christelijke roeping van naastenliefde.

Stichting Verburg Fonds bezoekt het Antoni van Leeuwenhoek Kankerinstituut

mrt 23

Samen met het directie- en managementteam en bestuur van De Vries en Verburg bezocht het bestuur van Stichting Verburg Fonds donderdag 23 maart 2023 het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens de rondleiding werd er een kijkje genomen in het lab, bij het onlangs aangeschafte en door SVF gefinancierde robotsysteem en de microscopie afdeling waar we informatie kregen over celonderzoek en Bio Imaging. De Vries en Verburg verzorgt al sinds 2003 bouwprojecten voor het Antoni van Leeuwenhoek. Onlangs is er nog een uitbreiding gerealiseerd. Stichting Verburg Fonds draagt financieel bij aan de AVL Foundation.

Toetreding Jan Louis Burggraaf tot bestuur Stichting Verburg Fonds

mrt 20

In februari 2023 is Jan Louis Burggraaf toegetreden tot het bestuur van Stichting Verburg Fonds. Hartelijk welkom! Jan Louis Burggraaf (1964) is geboren in Rotterdam. Na zijn middelbare school en periode bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers) studeerde Burggraaf nationaal en internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht (Cum Laude). Daarnaast volgde hij onderwijs aan de London School of Economics, the University of Edinburgh en Harvard Law School. Burggraaf werkt, na circa 30 jaar in de advocatuur, sinds begin 2020 als tijdelijk parttime directeur bij Schuiteman M&A – Corporate Finance in Bosch en Duin.

2022

Jaarverslag 2021 Stichting Verburg Fonds nu online!

jul 04

Het jaarverslag 2021 van Stichting Verburg Fonds staat nu voor u klaar. Klik hier voor de PDF-versie. Vanaf haar oprichting in 2019 draagt Stichting Verburg Fonds bij aan verschillende goede doelen. Zij doet dat vanuit de christelijke roeping om een helpende hand te bieden aan mensen in nood. In het Jaarverslag worden de visie, missie en organisatie van Stichting Verburg Fonds kort beschreven en vindt u een overzicht van de bestedingen in het jaar 2021. Als bestuur zijn wij dankbaar hoe de middelen die ons zijn toevertrouwd van betekenis kunnen zijn voor de medemens. 

2018

Samen op weg naar 2019!

dec 21

Het einde van 2018 komt in zicht en mede dankzij u kunnen we terugkijken op een mooi jaar. Hartelijk bedankt voor het vertrouwen in onze stichting en wij zien uit naar een goede samenwerking in 2019.

Afscheid Jan Verburg als voorzitter Verburg Charity Foundation

okt 17

Tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober jl. heeft Jan Verburg zijn functie als voorzitter van Verburg Charity Foundation beëindigd. De reden hiervoor is een wijziging in de organisatiestructuur van de groep waarbij Stichting Verburg Fonds toezichthouder wordt van Verburg Charity Foundation.